Riskjusterad avkastning: Maximera potentiell avkastning med kontroll över riskerna

04 november 2023 Jon Larsson
riskjusterad avkastning

Riskjusterad avkastning: En övergripande översikt

Riskjusterad avkastning är en viktig finansiell begrepp som hjälper investerare att bedöma och jämföra avkastningen på olika investeringar eller portföljer med hänsyn till den risk de tar. Det är ett mått på hur effektivt en investering genererat avkastning i förhållande till den risk som varit involverad.

Vad är riskjusterad avkastning?

stocks

Riskjusterad avkastning är ett sätt att kvantifiera den avkastning som genererats av en investering i förhållande till den risk som tagits för att uppnå den avkastningen. Det är viktigt att förstå att olika investeringar har olika nivåer av risk, och det är därför nödvändigt att justera avkastningen för att korrekt jämföra dem. Det finns olika metoder för att beräkna riskjusterad avkastning, varav några är mer populära än andra.

Typer av riskjusterad avkastning

Det finns flera typer av riskjusterad avkastning som används inom finansvärlden. De vanligaste inkluderar Sharpekvot, Sortino Ratio, Treynor Ratio och Information Ratio.

1. Sharpekvot: Detta är en av de mest populära metoderna för att mäta riskjusterad avkastning. Sharpekvot beräknas genom att dela avkastningen på en investering över riskfri ränta med standardavvikelsen för investeringen. En högre Sharpekvot indikerar en bättre riskjusterad avkastning.

2. Sortino Ratio: Till skillnad från Sharpekvot fokuserar Sortino Ratio endast på nedåtrisk (negativa avvikelser från förväntad avkastning). Detta gör Sortino Ratio mer användbar för investerare som är skydd mot stora förluster.

3. Treynor Ratio: Treynor Ratio mäter avkastningen på en portfölj eller investering i förhållande till dess systematiska risk. Detta mått betonar volatilitet på grund av marknader och ignorerar osystematisk risk som skulle kunna minimeras genom diversifiering.

4. Information Ratio: Information Ratio hjälper till att bedöma hur effektivt en förvaltare har genererat överskottsriskjusterad avkastning i förhållande till en referensindex. Detta mäter därmed investerarens förmåga att överträffa marknaden.

Kvantitativa mätningar av riskjusterad avkastning

För att beräkna och utvärdera riskjusterad avkastning används vanligtvis kvantitativa mätningar. Dessa inkluderar beräkningar för att mäta volatilitet, beta, standardavvikelse, avvikelse från förväntad avkastning och avkastning på investeringen över en fri-riskränta. Genom att använda dessa kvantitativa mätningar kan investerare bedöma och jämföra nivån av risk och avkastning för olika investeringar.

Skillnader mellan olika riskjusterade avkastningar

Även om alla typer av riskjusterad avkastning försöker ta hänsyn till risken för att bättre kunna bedöma avkastning, skiljer de sig i de faktorer de betonar och mäter. Till exempel betonar Sharpekvot både positiva och negativa avvikelser från förväntad avkastning, medan Sortino Ratio endast fokuserar på de negativa avvikelsefallen. Treynor Ratio, å andra sidan, betonar bara avkastningens förhållande till systematisk risk.

Historisk genomgång av för- och nackdelar

Historiskt har olika metoder för riskjusterad avkastning haft sina för- och nackdelar. Sharpekvot är enkelt att beräkna och förstå, men den tar inte hänsyn till asymmetrisk risk. Sortino Ratio å andra sidan behandlar asymmetrisk risk, men den kan vara svår att tolka för investerare som är mer vana vid Sharpekvot. Treynor Ratio anses vara tillförlitlig för att mäta marknadsrisk, men den kan vara mindre användbar för investeringar med osäkerheter orsakade av andra faktorer utanför marknaden. Information Ratio är användbar för att utvärdera portföljförvaltare, men det kan vara svårt att hitta en lämplig jämförelseindex för att mäta överprestationen.Sammanfattningsvis är riskjusterad avkastning ett viktigt verktyg för investerare att bedöma och jämföra avkastningen på olika investeringar med hänsyn till den risk de tar. Genom att använda olika metoder för riskjusterad avkastning kan investerare få en mer holistisk bild av sina investeringar och fatta bättre informerade beslut. Det är viktigt att komma ihåg att ingen metod för riskjusterad avkastning är perfekt, så det är viktigt att ha en bredare förståelse av investeringsstrategi och mål för att uppnå maximal avkastning med kontroll över riskerna.

FAQ

Vad är riskjusterad avkastning?

Riskjusterad avkastning är ett sätt att kvantifiera den avkastning som genererats av en investering i förhållande till den risk som tagits för att uppnå den avkastningen.

Vad är skillnaden mellan Sharpekvot och Sortino Ratio?

Sharpekvot tar hänsyn till både positiva och negativa avvikelser från förväntad avkastning, medan Sortino Ratio endast fokuserar på de negativa avvikelsefallen. Därför är Sortino Ratio mer användbar för investerare som är skydd mot stora förluster.

Vilka typer av riskjusterad avkastning finns det?

Det finns flera typer av riskjusterad avkastning, inklusive Sharpekvot, Sortino Ratio, Treynor Ratio och Information Ratio, vilka alla betonar olika aspekter av risk och avkastning.

Fler nyheter

14 januari 2024

[INFÖR VIDEO HÄR]

08 januari 2024